دپارتمان موسيقي » دوره هاي آموزش عالي آزاد

 

 

دوره آموزش عالي آزاد نوازندگي ساز و آواز ايراني

دوره آموزش عالي آزاد نوازندگي ساز و آواز جهاني

 

 دوره آموزش عالي آزاد معلمي ساز و آواز ايراني

  دوره آموزش عالي آزاد معلمي ساز و آواز جهاني

 

دوره آموزش عالي آزاد آهنگسازي نظري

دوره آموزش عالي آزاد آهنگسازي كاربردي

 

 دوره آموزش عالي آزاد مباني رهبري كر و اركستر

دوره آموزش عالي آزاد رهبري كر و اركستر

 

دوره آموزش عالي آزاد تكنولوژي صدا و موسيقي

       

 دوره های آموزش عالی آزاد فوق با همکاری موثر  کنسرواتوار تهران برگزار می شود.

 

 

 

 شرایط تحصیل در دوره های کاردانی پودمانی و آموزش عالی آزاد موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

 سوالات متداول آموزشی در خصوص دوره های موسیقی 

  بخش کلاس های آزاد و تکدرس

 

 

 

 

 
دوره هاي آموزش عالي آزاد
دوره هاي كارداني پودماني