وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

مجری دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی

مجری دوره های آموزش عالی آزاد

 

پذيرش دانشجو و دانشپذیر

 ثبت نام آغاز شد

کاردانی و کارشناسی

موسیقی، معماری، مدیریت

 

88824050- 88913010

توسعه آموزش هاي عالي و به کار گيري روش هاي نوين آموزشي همچون آموزش هاي مجازي،علمي – کاربردي و آموزش هاي تخصصي عالي آزاد نشان از رويکرد سياست هاي آموزشي کشور در جهت تربيت افرادي توانمند و متخصص در حوزه هاي گوناگون علم ،هنر و فناوري به دور از مدرک گرايي دارد چراکه جامعه امروز کشور عزيز ما بيش از هر زمان ديگر به دليل قرار گيري در بزرگراه توسعه نيازمند دانش آموختگان حرفه اي و متخصصين کارا و توانمند در عرصه هاي هنر و فناوري است  ...

  <<   ادامه
 
 

دسترسی به صفحه ایمیل

ویژه استادان ، دانشجویان و دانشپذیران

دپارتمان مديريت کسب و کار و بازاريابي

دپارتمان زبانهاي خارجي

دپارتمان موسيقي

دپارتمان معماري

 از جمله دوره هاي مورد توجه نسل جديد داوطلبان ورود به دوره هاي اموزش عالي در کشور مديريت کسب و کار و نيز بازاريابي است  چراکه درنظام هاي اقتصادي مقوله بازار به عنوان مهمترين رکن و عامل تعيين کننده رونق اقتصادي کشور مطرح است. در ساليان اخير تغييرات بنيادي در بازار و دادو ستد هاي سنتي  به خاطر ظهور بازار هاي مالي مجازي و ديگر دلائل، محيط متغيير پرتلاطم وتوام باخطرات زياد کرده است. اگر جستجوي فرصت هاي مناسب کسب وکار دراين محيط متغيير با موفقيت قرين نشود، حيات تجاري بنگاه با مشکلات عديده اي مواجه شده و چه بسا تامرز شکست کامل پيش برود.

 

  <<  ادامه     


 زبان کليد ارتباط در جامعه امروزي است و تسلط به يک زبان بين المللي کليد طلائي است.عصر حاضر با دوران هاي گذشته تفاوت هاي بسياري دارد. پايه اصلي عصر اطلاعات و ارتباطات، داده ها و فعاليت هاي ذهن بشري هستند. جوامع مختلف به تبعيت از زمان و پيشرفت تکنولوژي وارد اين دوران شده اند و دانستن يک زبان خارجي از ملزومات زندگي امروزي است.

اين دوره ها که با هدف به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته ي هنر آموزان موسيقي با روشي علمي و عملي با بهره وري از جديدترين روش و شيوه هاي آموزش عالي با همکاري و هم فکري استادان ممتاز موسيقي ايران و استادان خارجي و کارشناسان ارشد برنامه ريزي «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» طراحي شده است.

انسانها هنر و معماري را نه فقط براي به عنوان يک جنس بلکه آن را براي تسکين خود برگزيده اند، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنري در هنر، مايه آرامش مي جويند. آنچه در هنر به نظر اصل است، زيبايي است. هنرمند با هر اثر خلق مي شود. به دنيا مي آيد و نو به نو زندگي مي کند. معماري نيز هنر است و هنر، آفرينش بزرگي ها است.

   <<  ادامه     

   <<  ادامه     

<<  ادامه     

 

 

   ثبت نام آغاز شد

موسيقي و آهنگسازي

کنسرواتواري موسيقي

معماري سازه و داخلي

تزئينات داخلي

مترجمي اسناد و مدارک

مترجمي نوار و فيلم

مديريت کسب و کار

بازاريابي

پادفک زبان روسي

مکالمه ديپلماتيک

 

ديپلم کار و دانش

(ويژه ديپلم ردي ها)

       88824050  -  88316192 


                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Add : No. 137 , North Kharadmand St.,Karim Khan-e-zand Ave. ,
Tehran 1585945511 - Iran                        P.o.Box : 15855-355
Tel : (9821) 88824050 - 88316192-3      Fax : (9821) 8316195
website : www.Nahavand.ac.ir      E-mail : info@Nahavand.ac.ir

نشاني : تهران ، خيابان كريم خان زند ، خيابان خردمند شمالي
نبش كوچه بيات ، پلاك 137              كد پستي : 1585945511
صندوق پستي : 355 - 15855
تلفن : 3 - 88316192 88824050           فكس : 88316195